Aktuality

Úradná tabuľa

História

Obec založili na zákupnom práve na území panstva Lipovec. Obec je doložená z roku 1402 ako Erdewske, neskôr ako Erdwchke (1418), Erdechke (1427), Lesníček (1808), Lesníček (1927); maďarsky Erdőcske.