SlovenskýEnglish

Súčasnosť

Demografia

 • Počet obyvateľov k 31.12.2022 spolu 430 (muži 213; ženy 217)
 • Predproduktívny vek (0-17) spolu 185
 • Produktívny vek (18-60)  -  spolu 215
 • Poproduktívny vek (61 a  vyššie / -  spolu 30
 • Počet narodených - 9
 • Počet úmrtí  - 2
 • Počet prihlásených - 1
 • Počet odhlásených - 3

Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:

 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Verejný vodovod
 • Rozvodná sieť plynu
 • Komunálny odpad
 • Zneškodňovaný komunálny odpad
 • Základná škola