SlovenskýEnglish

Súčasnosť

Demografia

 • Počet obyvateľov k 31.12.2023 spolu 431 (muži 217; ženy 224)
 • Predproduktívny vek (0-17) spolu 183
 • Produktívny vek (18-60)  -  spolu 228
 • Poproduktívny vek (61 a  vyššie / -  spolu 30
 • Počet narodených - 12
 • Počet úmrtí  - 3
 • Počet prihlásených - 2
 • Počet odhlásených - 0

Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:

 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Verejný vodovod
 • Rozvodná sieť plynu
 • Komunálny odpad
 • Zneškodňovaný komunálny odpad
 • Základná škola