SlovenskýEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.lesicek.sk spravuje Obec Lesíček je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Lesíček

Adresa:
Obecný úrad Lesíček
Lesíček 56
082 07 Tuhrina

IČO: 00327352

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Región: Šarišský
Počet obyvateľov: 430
Rozloha: 672 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1402

Všeobecné informácie: info@lesicek.sk
Podateľňa: podatelna@lesicek.sk
Starosta: starosta@lesicek.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@lesicek.sk

 

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 51 779 01 32+421 905 713 087

E-mailsekretariat@lesicek.sk

Kompetencie:
Obec Lesíček je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk