SlovenskýEnglish

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 20)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
24/37/010/33 Pomoc v hmotnej núdzi- aktivačná činnosť Odb.: Obec Lesíček
Dod.: Úrad práce soc. vecí a rodiny Prešov
0 €
21102020 Dodatok k zmluve o integračnom zámere Odb.: Obec Lesíček
Dod.: Webex digital s.r.o.,Košice
0 €
R 52/2023 Poskytovanie služieb v oblasti informačných a komunikačných služieb Odb.: Obec Lesíček
Dod.: IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy
0 €
1/2024 Dodatok k zmluve o nakladaní s odpadmi Odb.: Obec Lesíček
Dod.: Fúra s.r.o. Rozhanovce
0 €
SA-101023-01 Vytvorenie webstránky Odb.: Obec Lesíček
Dod.: Webex digital s.r.o.,Košice
24 €
96/003/23 Zmluva o termínovanom úvere Odb.: Obec Lesíček
Dod.: Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11, Žilina
17 000 €
2023 Kúpna zmluva Odb.: Obec Lesíček
Dod.: Anna Gobanová, Prešov
16 997.50 €
5190059770 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu Odb.: Obec Lesíček
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
220 €
1423329 Dotácia z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Lesíček
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR Bratislava
1 400 €
23/37/054/135 Dohoda o poskytnutí príspevku na vytvorenie pracovného miesta Odb.: Obec Lesíček
Dod.: Úrad práce soc. vecí a rodiny Prešov
8 501.85 €
2/2022 Dodatok k zmluve o nakladaní s odpadmi Odb.: Obec Lesíček
Dod.: Fúra s.r.o. Rozhanovce
0 €
2022 Dodávka ovocia školským a predškolským zariadeniam Odb.: Obec Lesíček
Dod.: GAS Familia s.r.o. Stará Ľubovňa
0 €
1422 324 Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Lesíček
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR Bratislava
1 400 €
1/2022 Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Lesíček
Dod.: Fúra s.r.o. Rozhanovce
0 €
3/2022 Služby v oblasti triedeného odpadu Odb.: Obec Lesíček
Dod.: Fúra s.r.o. Rozhanovce
0 €
2/2021 Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Lesíček
Dod.: Fúra s.r.o. Rozhanovce
0 €
2021 Spolupráca pri vyplácaní cestovného Odb.: Obec Lesíček
Dod.: Základná škola Lesnícka Prešov
0 €
2020 Dodatok k zmluve o výpožičke tabletu k sčítaniu obyvateľov Odb.: Obec Lesíček
Dod.: Štatistický úrad SR Bratislava
0 €
2020 Zmluva o výpožičke - tablet k sčítaniu obyvateľov Odb.: Obec Lesíček
Dod.: Štatistický úrad SR Bratislava
0 €
O/2021/F/30 Zmluva o spolupráci -nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Lesíček
Dod.: ELEKOS
0 €
Generované portálom Uradne.sk