Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 10)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2/2022 Dodatok k zmluve a nakladaní s odpadmi Odb.: Obec Lesíček
Dod.: Fúra s.r.o. Rozhanovce
0 €
2022 Dodávka ovocia školským a predškolským zariadeniam Odb.: Obec Lesíček
Dod.: GAS Familia s.r.o. Stará Ľubovňa
0 €
1422 324 Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Lesíček
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR Bratislava
1 400 €
1/2022 Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Lesíček
Dod.: Fúra s.r.o. Rozhanovce
0 €
3/2022 Služby v oblasti triedeného odpadu Odb.: Obec Lesíček
Dod.: Fúra s.r.o. Rozhanovce
0 €
2/2021 Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Lesíček
Dod.: Fúra s.r.o. Rozhanovce
0 €
2021 Spolupráca pri vyplácaní cestovného Odb.: Obec Lesíček
Dod.: Základná škola Lesnícka Prešov
0 €
2020 Dodatok k zmluve o výpožičke tabletu k sčítaniu obyvateľov Odb.: Obec Lesíček
Dod.: Štatistický úrad SR Bratislava
0 €
2020 Zmluva o výpožičke - tablet k sčítaniu obyvateľov Odb.: Obec Lesíček
Dod.: Štatistický úrad SR Bratislava
0 €
O/2021/F/30 Zmluva o spolupráci -nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Lesíček
Dod.: ELEKOS
0 €
Generované portálom Uradne.sk