Súčasnosť

Demografia

 • Počet obyvateľov k 31.12.2010 spolu 337 (muži 160; ženy 177)
 • Predproduktívny vek (0-14) spolu 131
 • Produktívny vek (15-54) ženy 80
 • Produktívny vek (15-59) muži 82
 • Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 44
 • Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 6 (muži 6; ženy 0)

Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:

 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Verejný vodovod
 • Rozvodná sieť plynu
 • Komunálny odpad
 • Zneškodňovaný komunálny odpad
 • Základná škola